ÚTÜZEMELTETÉS

Székesfehérvár belterületi útjainak fenntartása

Összesen 303,4 km közutat tart karban Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.: rendszeresen ellenőrzi a burkolatokat, gondoskodik a javításra szoruló burkolathibák megszüntetéséről és a javítások műszaki tartalmának meghatározása mellett az elvégzett javítások ellenőrzése is a feladatai közé tartozik. Emellett 17,2 km kerékpárút, illetve 263 km hosszú gyalogút és járda kezelése tartozik a kezelésünkbe.
Ha hibát észlel a fehérvári utakon, kérjük jelentse be ON-LINE HIBABEJELENTŐ oldalunkon

A városban az alábbi utakat nem a Városgondnokság, hanem a Magyar Közút Kht Fejér megyei Területi Igazgatósága kezeli.

Úrhidai út, Budai út a Kadocsa utcától kifelé, Béla út, Új Csóri út, Szt. Flórián körút, Kadocsa utca, Seregélyesi út a Kadocsa úttól kifelé, 7-8. sz. elkerülő út, Fehérvári út, Alba Ipari zóna úthálózata (magánkezelésű)

Úttartozékok fenntartása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő utakon és más közterületeken a jelzőtáblák, lánckorlát oszlopok, korlátok és egyéb forgalomtechnikai elemek sérüléseinek feltárása, javításának megrendelése és ellenőrzése mellett a végleges forgalomtechnikai eszközök kihelyezése is a Városgondnokság feladata. A forgalmi rend meghatározása (kialakításának, módosításának engedélyezése) Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának feladata és hatásköre.
Az űrszelvények ellenőrzése, a víznyelőaknák hibáinak feltárása, javíttatása, illetve kis volumenű egyedi munkák felmérése, előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése és átvétele is a Városgondnokság útfenntartási feladatai közé tartozik.

Burkolati jelek felújítása

Székesfehérvár területén mintegy 25.000 négyzetméternyi burkolati jel található. Ezek felújítása évi rendszerességgel történik, különös tekintettel a nagy forgalmú útvonalakra, csomópontokra, és a gyalogátkelőkre. A tömegközlekedési útvonalak jeleit is minden évben felújítja a Városgondnokság. Minden év november végére befejeződnek a festési munkák, ezzel eleget téve a téli útüzemeltetési feladatok elvárásainak, miszerint a téli, rossz látási viszonyok között fontos, hogy a burkolati jelek jól láthatóak legyenek. Hosszútávú terveink között szerepel, hogy a felújított hálózaton az oldószeres burkolatjelek helyett tartós burkolati jelek legyenek, így a láthatóságot több évre tudjuk biztosítani.

Saára Gyula program Székesfehérváron

Az Önkormányzat beruházásában elindított Saára Gy. útfelújítási programban a Városgondnokság is aktív szerepet vállal. A kivitelezések alatti műszaki ellenőrzések mellett az útfenntartási és útüzemeltetési feladatainkra is hatással van, ugyanis elemi érdekünk a burkolatállapotok megőrzése tervszerűen végzett beavatkozásokkal. Ezek közé sorolhatók a burkolatjel felújítások, padkanyesések és úttisztítások. A program keretében megújult a hálózat fő- és tömegközlekedési útvonalának jelentős része, korszerű gépek irányítják a jelzőlámpákat, és jelentős számban nőttek a lakótelepek parkolóhelyei, illetve több helyen kerültek kijelölésre gyalogátkelőhelyek.

Káresetekkel kapcsolatos ügyintézés

A káresemény bekövetkeztekor a károsultnak az Útügyeletet (70/66-99-147) és a Rendőrséget (107) kell hívnia. Az úthiba okozta esetleges károk megtérítését az Groupama Garancia Biztosítóval közösen végzi a Városgondnokság.
A káreset bejelentő űrlap itt is elérhető! LETÖLTHETŐ űrlap (.doc)

Az útellenőrzések során észlelt közműhibákat a szolgáltatók felé jelzi a Városgondnokság.
Gázvezeték kezelője: E.ON,
Elektromos hálózat: E.ON,
Távfűtő vezeték: Széphő Zrt.,
Vízvezeték: Fejérvíz Zrt.,
Optikai és hírközlő kábelek: T. Com, Axián Kft., UPC, Digi TV.

Útfelbontások közterületen

A közterületbontásokkal kapcsolatban észlelt hiányosságokat a Városgondnokság jelzi a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának, mely hatósági jogkörénél fogva jogosult a közterületbontásokkal kapcsolatos ügyintézésre, engedélyezésre, ellenőrzésre és felszólításra is. Közterületbontásokért felelős: Kovács Ferenc (kovacs.ferenc@varosgondnoksag.hu)

Közútkezelői nyilatkozat, helyszíni bejárások

A Városgondnokság -mint a közútkezelő képviselete- az építésekkel kapcsolatos tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon, munkaterület- és műszaki átadásokon, nyomvonal bejárásokon is részt vesz szakembereivel. Építési munkákkal kapcsolatos terveket véleményez és szakfelügyeletet ad.

A szakfelügyeleti megrendelőt INNEN TÖLTHETI LE!

Ügyfélfogadás és lakossági jelzések teljes körű ügyintézése:
(e-mail: uthid KUKAC varosgondnoksag.hu)

Timár Tibor - útellenőrzési vezető
513-492/201mellék 

Bakró-Nagy Tamás - útépítési műszaki ellenőr
513-492/201mellék 

Lángi Judit - műszaki ellenőr
513-498/202mellék 

Farkasné Papp Regina - forgalomtechnikai felelős
513-498 202/mellék 

Városi Hóügyelet
513-483
E-mail: hougyelet KUKAC varosgondnoksag.hu

Adatkezelési tájékoztató

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja