Kapcsolat, telefonkönyv

2022.01.19. |
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Postafiók 144. 
Központi hibabejelentés: 22/ 500-984, e-mail: hiba@varosgondnoksag.hu
Központi fax: 513-497
 , Központi telefonszám: 22/202-202
Logisztikai csoport
Név Beosztás Telefonszám Mellék Iroda E-mail cím
E-mail használata: név@varosgondnoksag.hu
Ügyvezetés
Bozai István ügyvezető 513-490 306 2.em.
307
bozai.istvan
Vezetést támogatók
Titkárság
Titkárság         titkarsag
Tabi Eleonóra titkársági csoportvezető 513-490 307 2.em.
307
tabi.eleonora
Dzsajáné Molnár Julianna asszisztens 500-984 210 2.em.
307
dzsajane.julia
Hibabejelentés   513-480     hiba
Pallag Alexandra asszisztens 500-984 211 2.em.
307
pallag.alexandra
Sári Viktória közbeszerzési referens 513-480  605 2.em.
301
sari.viktoria
Közbeszerzés         kozbeszerzes
Gyarmati Gábor ügyfélszolgálat 513-480 219 Fsz.106  ugyfelszolgalat 
Porta   513-480 100    
Munka- és tűzvédelem
Czirbus István munka-, tűzvédelmi és biztonságtechnikai referens 513-480 257 Fsz.114 czirbus.istvan 
Szilvási Éva asszisztens 513-480 257 Fsz.114 munkavedelem 
Nyulasi Tamás belső ellenőr  513-480 220 1.em.215  nyulasi.tamas 
Megfelelési tanácsadó csoport
Kovács-Tóth Erika Megfelelési tanácsadó csoportvezető 513-480 222 1.em.202 toth.erika
Dr.Bukovics Judit megfelelési és jogi tanácsadó 513-480 301 1.em.201 bukovics.judit
Dr.Bujdosó Anikó megfelelési és jogi tanácsadó 513-480 301 1.em.201 bujdoso.aniko
Szilasi József projekt ellenőr  513-480 219 Fsz.106 szilasi.jozsef 
Értékesítési csoport
Tóth Marianna Értékesítési vezető 513-489  213  103 rendezveny
Nagy Leila Bianka rendezvényszervező 513-489 213 103 rendezveny
Gazdag Alexandra rendezvényszervező 513-489 213 103 rendezveny
Gazdasági Igazgatóság
Béndek Balázs gazdasági igazgató 513-490 308 2.em.
307
bendek.balazs
Gazdasági Divízió
Pénzügyi csoport
Pénzügyi csoport         penzugy
Rimai Cecília Gazdasági divízióvezető 513-484 312 2.em.302 zsedely.cecilia
Réger Ferencné pénzügyi csoportvezető 513-484 314 1.em.207 reger.ferencne
Bokor Zsuzsanna pénzügyi munkatárs 513-484 315 2.em.303 bokor.zsuzsanna
Málitsné Illés Judit pénzügyi munkatárs 513-484 259 1.em.207 malitsne.judit
Hajdrik Gyöngyvér pénzügyi munkatárs 513-484 304 2.em.303 hajdrik.gyongyver
Török Anita pénzügyi munkatárs 513-484 314 1.em.207 torok.anita
Halasi Lászlóné pénzügyi munkatárs 202-202 305 2.em.303 halasi.laszlone
Drávucz Ildikó pénzügyi munkatárs 513-486 303 2.em.303 dravucz.ildiko
Nagy Erika pénzügyi munkatárs 513-484 305 2.em.303 nagy.erika
Huberné Brunner Anikó pénzügyi munkatárs 513-484 259 1.em.207 huberne.aniko
Farádi-Szabóné Tringer Anikó pénztáros 513-487 216 1.em. faradi.aniko
Kontrolling csoport
Kontrolling csoport         kontrolling
Horváthné Nagy Ágnes kontrolling csoportvezető 513-488 214 1.em.
203
horvathagi
Hiller Henrik kontroller 513-488 256 1.em.
206
hiller.henrik
Bodrogi Szandra kontroller 513-488 212 1.em.204 kiss.szandra
Tóth Cintia kontroller 513-488 262 1.em.
204
toth.cintia
Kovács Gábor kontroller 513-488 212 1.em.
204
kovacs.gabor
Kiss Dániel kontroller 513-488 262 1.em.
204
kiss.daniel
Tóth Andrea kontroller 513-488 262 1.em.
204
toth.andrea
Humán csoport
Humán csoport         human
Szegedi-Horváth Dóra humán csoportvezető 513-499 606 1.em.
211
horvath.dora
Kozma Józsefné humán munkatárs 513-499 311 1.em.
210
kozma.katalin
Pusztai Tünde humán munkatárs 513-499 311 1.em.
210
pusztai.tunde
Kelemenné Novák Ibolya humán munkatárs 513-499 316 1.em.
213
novak.ibolya
Csapó Éva Szilvia humán munkatárs 513-499 316 1.em.
213
csapo.eva
Schenek Petra humán munkatárs 513-499 310 1.em.
209
schenek.petra
Lévai Andrea asszisztens 513-499 260 1.em.
212
levai.andrea
Barta Jánosné Adél asszisztens 513-499 256 1.em.
212
barta.janosne
Számel Júlia asszisztens 513-499 310 1.em.
209
szamel.julia
Logisztika csoport
Logisztika         logisztika
Feketéné Kósa Krisztina logisztikai csoportvezető 513-480 107   feketene.krisztina
Horváth Erika asszisztens 513-480 302 horvath.erika
Dávid András asszisztens 513-480 302 david.andras
Horváth Róbert logisztikai munkatárs/ flottakezelő 513-480 107 horvath.robert
Jakab Szilárd logisztikai munkatárs    513-480 107   jakab.szilard
Székely Bálint logisztikai munkatárs    513-480 107   szekely.balint
Informatika csoport
Informatika         informatika
Varga Imre István informatikai csoportvezető 513-480 207  f.sz. 107.  varga.imre
Geda Zoltán informatikus 513-480 207  f.sz. 107.  geda.zoltan
Szekeres Péter informatikus 513-480 207  f.sz. 107.  szekeres.peter
Sári Zoltán térinformatikai rendszer kezelő 513-481 215  f.sz. 107.  terinfo
Ruházati raktár -Székesfehérvár, Deák F. u. 29.
Ruházati raktár   513-498  114    munkaruha
Pintér Edina logisztikai munkatárs       pinter.edina
Mélypataki Péter logisztikai munkatárs       melypataki.peter
Munkaruharaktár ruharaktar
Műhely, Berényi u.
Molnár Attila karbantartó       molnar.attila
Winklár Milán karbantartó       winklar.milan
Dávid András asszisztens       david.andras
Szabó László karbantartó
Közlekedési Divízió Berényi út 15.
Lángi Judit Közlekedési divízió vezető 513-498 202 langi.judit
Útfenntartási Csoport         uthid
Bakró-Nagy Tamás közlekedés divízióvezető helyettes 513-492 201   bakronagy.tamas
Koreny Róbertné asszisztens 513-491 251 koreny.robertne
Timár Tibor műszaki munkatárs 513-492 201   timar.tibor
Szabó József műszaki munkatárs   204   szabo.jozsef
Lábadi István műszaki munkatárs   204   labadi.istvan
Útügyelet 0670/6699-147 utugyelet
Hóügyelet 513-483 hougyelet
Belvízrendezési csoport Berényi út 15.
Belvízrendezés         belviz
Kovács Ferenc műszaki munkatárs 513-495 203   kovacs.ferenc
Kenyeres Dániel mérnök 513-495 203   kenyeres.daniel 
Parkolási és jegyellenőrzési csoport Szent Vendel u. 17/a.
Fenyves Balázs parkolási és jegyellenőrzési csoportvezető  513-481  109    fenyves.balazs
Májer Lajos műszaki munkatárs 513-481   majer.lajos
Jáger Andrea asszisztens 513-481 111   jager.andrea 
Barts Judit asszisztens 513-481 113 barts.judit
Molnár Adrienn asszisztens 513-481 112 molnar.adrienn
Műszaki Igazgatóság
Hollósi Tamás  Műszaki igazgató    208  2.em.310 hollosi.tamas
Létesítmény üzemeltetési Divízió
Keresztes Gábor Létesítmény-üzemeltetési divízióvezető        keresztes.gabor
Patkós Tamás divízióvezető helyettes       patkos.tamas
Bregyó Sportcentrum, Bregyó köz 1.
Szakáll Béla RAK csoportvezető       szakall.bela
Beney Tibor pályagondnok csoportvezető       beney.tibor
Falvai Dániel pályagondnok csop.vez.helyettes     falvai.daniel
Ferdinánd Lászlóné asszisztens 500-512 250   ferdinandne.ibolya
Mezővári Balázs Mezőváti J. sportpálya pályagondnok       mezovari.balazs
Csitáry G.Emil Uszoda és Strand Mészöly Géza utca hrsz.:187
Bőcs Zoltánné uszoda és strand csoportvezető       bocsne.erika
Dozmati Tünde uszoda és strand csoportvezető 500-193     dozmati.tunde
Kálmán Zoltán műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Nagy Attila műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Némety Ferenc műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Császár Anita asszisztens 500-193     sport
Horváth Kálmánné vízkezelő,vegyész       muszakvezetok
Városi Piac-Piacfelügyelőség, Palotai u. 3.
Piacfelügyelőség         piacfelugyeloseg
Fülöp György piacvezető 314-156   601   fulop.gyorgy
Kalocsáné Kádár Krisztina piacfelügyelő (pénzügyi előadó)       kadar.krisztina
Mika László piacfelügyelő (gombaszakellenőr)       mika.laszlo
Lencsés Péter piacfelügyelő (iparcikk piac)       lencses.peter
Böröndiné Draskóczy Andrea piacfelügyelő (pénzügyi előadó)       borondi.andrea
Barbély Andrásné piacfelügyelő (adminisztrátor) 314-156  602    borbely.marti
Deák F. u-i telephely, Deák F. u. 29
Kádár István épülettakarítási csoportvezető    takaritas
Kovács Márta asszisztens       kovacs.marta
Karbantartási Divízió Piac tér 4.
Szekeresné Kovács Ildikó Karbantartás Divízióvezető  513-482  105    szekeres.ildiko
Gimesi Anita asszisztens 513-482 104   gimesine.anita
Horváth Endréné műszaki munkatárs 513-493  106    horvath.endrene
Horváth Krisztián műszaki munkatárs     horvath.krisztian
Kotlóczi Erika technikus     103   kotloczi.erika 
Szekeresné Varga Viktória technikus   102 varga.viktoria
Szender Ágnes technikus   102 szender.agnes
Szilasi Józsefné technikus   szilasine.tunde
Vassné Pap Mária technikus 513-482 104 vassne.maria
Közterület karbantartás Mura utca 2.    
Kéri György Karbantartás Divízióvezető helyettes       keri.gyorgy
Birkés Tibor Logisztikai munkatárs       raktar
Épületgépész karbantartás Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Mészöly Géza utca
Dzsaja Lajos Épületgépész műszaki vezető       dzsaja.lajos
Szilády Csaba diszpécser       szilady.csaba
Diszpécser Központ         diszpecser
Építész karbantartás Piac tér 4.
Major Norbert Építész karbantartás csoportvezető       major.norbert
Tánczosné Mészáros Gabriella Építésvezető       meszaros.gabriella
Reichhardt Tamás művezető       reichhardt.tamas
Gál-Gerlach Erika technikus 513-493 106   gerlach.erika
Rendezvény műszaki csoport Piac tér 4.
Vörös Tamás Rendezvénytechnikai csoportvezető       voros.tamas
Burján Ilona asszisztens   410   burjan.ilona
Városüzemeltetési Igazgatóság
Zákányi Tamás Városüzemeltetési igazgató        2.em.310 zakanyi.tamas
Közterület Fenntartás Divízió Berényi út. 15.
Közterület Fenntartás   513-491     parkfenntartas
Homoki László közterület fenntartás divízió vezető 513-491 205   homoki.laszlo
Lacziné Csillag Dóra közterület fenntartás divízió vezető helyettes 511-309 209   csillag.dora
Fóris Anna városi kertész,növényvédelmi szakértő       foris.anna
Csete Gábor természetvédelmi szakmai vezető 513-491 205   csete.gabor
Kukucska-Anik Júlia kertészmérnök 513-491 206   kukucska.julia
Rab János kertészmérnök 513-491 204   rab.janos
Kiss Zsuzsanna technikus 513-491 206   kiss.zsuzsanna
Asbóth Ildikó asszisztens 513-491 414   asboth.ildiko
Aradi-Huba Orsolya asszisztens 511-309 209   huba.orsolya
Szücs Ágnes asszisztens 513-491 251   szilagyi.agnes
Ivanics Tamás asszisztens 513-491 251   ivanics.tamas
Kovácsné Balázs Zsuzsanna asszisztens 513-491 414   kovacsne.zsuzsa
Gyulai Zsuzsanna asszisztens 513-491 414   gyulai.zsuzsanna
Szárszóné Mágó Éva természetvédelmi őr; Sóstó-Zöld Tanya        
Kaposi László parkfenntartó csoportvezető 513-491 108   kaposi.laszlo
Griger László parkfenntartó csoportvezető 513-491 254   griger.laszlo
Kalocsa Zsolt parkfenntartó csoportvezető 513-491 254   kalocsa.zsolt
Dewath Tibor parkfenntartó csoportvezető 513-491 108   dewath.tibor
Portaszolgálat   06 70 8664 325 261    
Köztisztasági,hulladékgazdálkodási Divízió Deák F. u. 29/c.
köztisztaság, hulladékgazdálkodás         koztisztasag
Volf Ernő köztisztasági csoportvezető  513-494  252    volf.erno
Bocsi Georgina asszisztens 513-494 252    koztisztasag
Portaszolgálat   06 70 6699 295      
Kegyelet Divízió - Béla út 1/b irodaépület
Vadász-Király Edit Divízió vezető 301-675     kiraly.edit
Virág János Divízió vezető helyettes       virag.janos
Nagyné Tóth Zsanett asszisztens 301-449     temetouzemeltetes
Szabó-Nyári Edina asszisztens 301-449     temetouzemeltetes 
Hudra Zoltán csoportvezető       hudra.zoltan
Horváth Edgár közérdekű munkaszervező 301-339      
Porta rendész 301-339      
Temetőellenőr rendész        
Gyepmesteri telep - Sárkeresztúri út hrsz. 20407/2
Vörös István gyepmesteri telepvezető  726-600     voros.istvan 
Szabó Gábor munkatárs         

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja