Kapcsolat, telefonkönyv

Postacím: 8001 Székesfehérvár, Postafiók 144. 
Központi hibabejelentés
Központi telefonszám: 22/202-202


Név Beosztás Telefonszám Mellék Iroda E-mail cím
E-mail használata: név@varosgondnoksag.hu
Ügyvezetés
Bozai István ügyvezető 513-490 306 2.em.307 bozai.istvan
Béndek Balázs gazdasági igazgató 513-490 308 2.em.307 bendek.balazs
Hollósi Tamás műszaki igazgató   208 2.em.310 hollosi.tamas
Nyulasi Tamás belső ellenőr  202-202 220 1.em.215  nyulasi.tamas 
Vezetéstámogató Divízió
Kovács-Tóth Erika vezetéstámogató divízióvezető 202-202 222 1.em.203 toth.erika
Dr. Bukovics Judit megfelelési és jogi tanácsadó, adatvédelmi tisztviselő 202-202 301 1.em.201 bukovics.judit
Dr. Bujdosó Anikó megfelelési és jogi tanácsadó 202-202 301 1.em.201 bujdoso.aniko
Biró Attila környezetvédelmi referens 202-202 214 1.em.202 biro.attila
Titkárság
Titkárság         titkarsag
Tabi Eleonóra titkársági csoportvezető 513-490 307 2.em.307 tabi.eleonora
Dzsajáné Molnár Julianna asszisztens 202-202 211 2.em.307 dzsajane.julia
Hibabejelentés   202-202     hiba
Sári Viktória közbeszerzési referens 202-202 605 2.em.301 sari.viktoria
Közbeszerzés         kozbeszerzes
Gyarmati Gábor ügyfélszolgálat 202-202 219 2.em.307 ugyfelszolgalat 
Porta   202-202 100    
Munka- és tűzvédelem
Czirbus István munka-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai referens 202-202 257 fsz.114 czirbus.istvan 
Szilvási Éva asszisztens 202-202 257 fsz.114 munkavedelem 
Informatika csoport
Informatika         informatika
Szekeres Péter informatikai csoportvezető 202-202 215  fsz.106  szekeres.peter
Varga Imre informatikus 202-202 207  fsz.107 varga.imre
Geda Zoltán informatikus 202-202 207  fsz.107  geda.zoltan
Laky Dániel informatikus 202-202 207 fsz.107 laky.daniel
Sári Zoltán térinformatikai rendszerkezelő 202-202 215  fsz.106  terinfo
Logisztikai csoport
Logisztika csoport         logisztika
Feketéné Kósa Krisztina vezetéstámogató divízióvezető helyettes, logisztikai csoportvezető 202-202 107   feketene.krisztina
Dávid András asszisztens 202-202 302 david.andras
Horváth Róbert logisztikai munkatárs/ flottakezelő 202-202 107 horvath.robert
Jakab Szilárd logisztikai munkatárs    202-202 302   jakab.szilard
Varju Zoltán logisztikai munkatárs    202-202 302   varju.zoltan
Pintér Edina logisztikai munkatárs 202-202 302   pinter.edina
Aradi-Huba Orsolya asszisztens 511-309 209 huba.orsolya
Ruházati raktár -Székesfehérvár, Berényi u.
Mélypataki Péter logisztikai munkatárs       melypataki.peter
Munkaruharaktár ruharaktarb
Műhely, Berényi u.
Molnár Attila karbantartó       molnar.attila
Winklár Milán karbantartó       winklar.milan
Niedetzky József István karbantartó
Rendezvényszervezési egység
Tóth Marianna értékesítési vezető  513-489  213  rendezveny
Troják Edina értékesítési munkatárs 513-489 213 rendezveny
Kalapács Fernanda asszisztens 513-489 213 rendezveny
Csegezi Csongor rendezvényszervezési egységvezetői asszisztens

Sóstói Stadion

stadion
Havasi Vanessza értékesítési munkatárs Sóstói Stadion catering
Gazdasági Divízió
Pénzügyi csoport
Pénzügyi csoport         penzugy
Horváthné Nagy Ágnes gazdasági divízióvezető 513-484 312 2.em.302 horvath.agnes
Réger Ferencné főkönyvelő 513-484 314 1.em.208 reger.ferencne
Bokor Zsuzsanna pénzügyi munkatárs 513-484 315 2.em.303 bokor.zsuzsanna
Málitsné Illés Judit pénzügyi munkatárs 513-484 259 1.em.207 malitsne.judit
Hajdrik Gyöngyvér pénzügyi munkatárs 513-484 304 2.em.303 hajdrik.gyongyver
Török Anita pénzügyi munkatárs 513-484 314 1.em.208 torok.anita
Halasi Lászlóné pénzügyi munkatárs 202-202 305 2.em.303 halasi.laszlone
Drávucz Ildikó pénzügyi munkatárs 513-486 303 2.em.303 dravucz.ildiko
Nagy Erika pénzügyi munkatárs 513-484 305 2.em.303 nagy.erika
Huberné Brunner Anikó pénzügyi munkatárs 513-484 259 1.em.207 huberne.aniko
Farádi-Szabóné Tringer Anikó pénztáros 513-487 216 1.em. faradi.aniko
Kontrolling csoport
Kontrolling csoport         kontrolling
Hiller Henrik kontroller 513-488 256 1.em.206 hiller.henrik
Bodrogi Szandra kontroller 513-488 212 1.em.204 kiss.szandra
Tóth Cintia kontroller 513-488 262 1.em.204 toth.cintia
Kovács Gábor kontroller 513-488 212 1.em.204 kovacs.gabor
Winklár Fanni kontroller 513-488 262 1.em.204 winklar.fanni
Kovács Alexandra kontroller 513-488 262 1.em.204 kovacs.alexandra
Tóth Andrea kontroller 513-488 256 1.em.206 toth.andrea
Humán csoport
Humán csoport         human
Szegedi-Horváth Dóra gazdasági divízióvezető helyettes, humán csoportvezető 513-499 606 1.em.211 horvath.dora
Pincési Ferencné humán munkatárs 513-499 311 1.em.210 pincesi.ferencne
Pusztai Tünde humán munkatárs 513-499 311 1.em.210 pusztai.tunde
Kelemenné Novák Ibolya humán munkatárs 513-499 316 1.em.213 novak.ibolya
Kisné Geda Erzsébet humán munkatárs 513-499 316 1.em.213 kisne.erzsebet
Schenek Petra humán munkatárs 513-499 310 1.em.209 schenek.petra
Lévai Andrea asszisztens 513-499 260 1.em.212 levai.andrea
Számel Júlia asszisztens 513-499 258 1.em.213

szamel.julia

Asbóthné Kiss Enikő humán munkatárs 513-499 310 1.em.209

kiss.eniko

Közlekedési Divízió Berényi út 15.
Útfenntartási Csoport         uthid
Lángi Judit közlekedési divízióvezető 202-202 202 1.em.19 langi.judit
Bakró-Nagy Tamás közlekedés divízióvezető helyettes 513-492 201 1.em.19 bakronagy.tamas
Koreny Róbertné asszisztens 513-498 251 1.em.13 koreny.robertne
Timár Tibor műszaki munkatárs 513-492 201 1.em.19 timar.tibor
Szabó József műszaki munkatárs   204 1.em.18 szabo.jozsef
Lábadi István műszaki munkatárs   204 1.em.18 labadi.istvan
Útügyelet 0670/6699-147 1.em.18 utugyelet
Hóügyelet 513-483 hougyelet
Belvízrendezési csoport Berényi út 15.
Belvízrendezés         belviz
Kovács Ferenc műszaki munkatárs 513-495 203 1.em.20 kovacs.ferenc
Kenyeres Dániel mérnök 513-495 203 1.em.20 kenyeres.daniel 
Parkolási és jegyellenőrzési csoport Szent Vendel u. 17/a.
Fenyves Balázs parkolási- és jegyellenőrzési csoportvezető  513-481  109    fenyves.balazs
Májer Lajos műszaki munkatárs   majer.lajos
Jáger Andrea asszisztens 513-481 111   jager.andrea 
Barts Judit asszisztens 513-481 113 barts.judit
Molnár Adrienn asszisztens 513-481 112 molnar.adrienn
Létesítmény üzemeltetési Divízió
Keresztes Gábor létesítmény-üzemeltetési divízióvezető        keresztes.gabor
Patkós Tamás divízióvezető helyettes       patkos.tamas
Bregyó Sportcentrum, Bregyó köz 1.
Szakáll Béla ARAK csoportvezető       szakall.bela
Beney Tibor pályagondnok csoportvezető       beney.tibor
Ferdinánd Lászlóné asszisztens 500-512 250   ferdinandne.ibolya
Csákvári Szilvia asszisztens 500-512 250 csakvari.szilvia
Mezővári Balázs Mezőváti J. sportpálya pályagondnok       mezovari.balazs
Köztisztasági csoport, Tobak telephely
  takaritas
  koztisztasag
Kádár István köztisztasági csoportvezető    kadar.istvan
Kovács Márta épülettakarítási csoportvezető       kovacs.marta
Bocsi Georgina asszisztens   bocsi.georgina
Kósa Ágnes asszisztens kosa.agnes
Izsó Tivadar köztisztasági brigádvezető   
Németh Gábor köztisztasági brigádvezető   
Portaszolgálat   06 70 6699 295      
Csitáry G.Emil Uszoda és Strand Mészöly Géza utca hrsz.:187
Bőcs Zoltánné uszoda- és strand csoportvezető       bocsne.erika
Dozmati Tünde uszoda- és strand csoportvezető 500-193 701    dozmati.tunde
Kálmán Zoltán műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Nagy Attila műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Némety Ferenc műszakvezető-úszómester       muszakvezetok
Császár Anita asszisztens 500-193  701   sport
Horváth Kálmánné vízkezelő, vegyész       muszakvezetok
Városi Piac-Piacfelügyelőség, Palotai u. 3.
Piacfelügyelőség         piacfelugyeloseg
Fülöp György piacvezető 314-156  601   fulop.gyorgy
Kalocsáné Kádár Krisztina piacfelügyelő (pénzügyi előadó)       kadar.krisztina
Mika László piacfelügyelő (gombaszakellenőr)       mika.laszlo
Lencsés Péter piacfelügyelő (iparcikk piac)       lencses.peter
Böröndiné Draskóczy Andrea piacfelügyelő (pénzügyi előadó)       borondi.andrea
Barbély Andrásné piacfelügyelő (adminisztrátor) 314-156  602    borbely.marti
Márkus Tibor rendészeti csoportvezető markus.tibor
Karbantartási Divízió, Szent Vendel 17/a.
Major Norbert karbantartás divízióvezető     fsz.105 major.norbert
Projekt-irányítási csoport
Tánczosné Mészáros Gabriella karbantartás divízóvezető helyettes     fsz.104 meszaros.gabriella
Gimesi Anita asszisztens  513-482 104 fsz.102 gimesi.anita
Gál-Gerlach Erika technikus 103 fsz.103 gerlach.erika
Vassné Pap Mária technikus 103 fsz.103 vassne.maria
Kotlóczi Erika technikus    103 fsz.103 kotloczi.erika 
Tóth József technikus   102 fsz.102 toth.jozsef
Horváth Endréné műszaki munkatárs  513-493  106  fsz.101 horvath.endrene
Vámos Balázs műszaki munkatárs 513-493 106 fsz.101 vamos.balazs
Volf Ernő duális koordinátor  fsz.115 volf.erno
Csörgő Balázs játszótér koordinátor 102 fsz.102 csorgo.balazs
Karbantartó és kivitelező csoport, Mura utca 2.    
Kéri György karbantartási és kivitelezési vezető       keri.gyorgy
Birkés Tibor logisztikai munkatárs       raktar
Gépészeti és műszaki csoport, Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Mészöly Géza utca
Dzsaja Lajos Épületgépész műszaki vezető       dzsaja.lajos
Szilády Csaba diszpécser csoportvezető       szilady.csaba
Diszpécser Központ         diszpecser
Kertészeti Divízió Berényi út. 15.
Kertészeti Divízió   513-491     parkfenntartas
kerteszetdivizio
Homoki László kertészeti divízióvezető 513-491 205   homoki.laszlo
Hahn-Poszmik Réka kertészeti divízóvezető helyettes 513-491 206 poszmik.reka
Csete Gábor természetvédelmi szakmai vezető 513-491 206   csete.gabor
Antal István méhész antal.istvan
Anik Júlia kertészmérnök 513-491 415   anik.julia
Mátyásné Minárovics Dóra asszisztens 513-491 415 minarovics.dora
Ivanics Tamás asszisztens 513-491 708   ivanics.tamas
Pallag Anita kertészmérnök 513-491 708   pallag.anita
Asbóth Ildikó asszisztens 513-491 414   asboth.ildiko
Kovácsné Balázs Zsuzsanna asszisztens 513-491 414   kovacsne.zsuzsa
Szárszóné Mágó Éva természetvédelmi őr; Sóstó-Zöld Tanya        
Griger László parkfenntartó csoportvezető   griger.laszlo
Kalocsa Zsolt parkfenntartó csoportvezető   kalocsa.zsolt
Dewath Tibor parkfenntartó csoportvezető   dewath.tibor
Juhász Gábor parkfenntartó csoportvezető juhasz.gabor
Portaszolgálat   06 70 8664 325 261    
Kegyelet Divízió - Béla út 1/b irodaépület
Vadász-Király Edit divízióvezető, fogyasztóvédelmi referens 301-675 705    kiraly.edit
Virág János divízióvezető helyettes       virag.janos
Nagyné Tóth Zsanett asszisztens 301-449 704    temetouzemeltetes
Szabó-Nyári Edina asszisztens 301-449 704   temetouzemeltetes 
Vörösné Kovács Petra asszisztens 301-449 704 temetőüzemeltetés
Hudra Zoltán csoportvezető       hudra.zoltan
Porta rendész 301-339  706    
Temetőellenőr rendész        
Állategészségügyi telep - Sárkeresztúri út hrsz. 20407/2
Tóth László állategészségügyi telepvezető  0680/205-093     allateutelep
Szabó Gábor munkatárs         

 

Virágos Székesfehérvár 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja