Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.
törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.varosgondnoksag.hu webhelyre vonatkozik.

Megfelelőségi státusz:

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek:

Az alábbi 2018. május 25. előtt keletkezett, - azaz a jogszabály hatálya alá nem tartozó - szkennelt pdf
állományok nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással
történt, és az így keletkezett pdf állományok esetén nem biztosítható, hogy azokat a
felolvasóprogramok értelmezni tudják:

• az 2015. évi üzleti terv 1. számú módosítása;
• a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
   között létrejött üzemeltetési megállapodás.
Az alább felsorolt külső forrásból származó szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak, mert e
dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, ezért az így keletkezett pdf állományok esetén
nem biztosítható, hogy azokat a felolvasóprogramok értelmezni tudják:
• a Székesfehérvári Szociális Alapítvány, a Sóstó Természetvédelmi Alapítvány és a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány alapító okirata.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2024. január 29. napján készült.
 
E nyilatkozat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. önértékelése alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek:

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az informatika@varosgondnoksag.hu e-mail címen
jelezhetik.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben Ön a Visszajelzések és elérhetőségek alcím alatti elérhetőségen keresztül a
hozzáférhetőség hiányáról tájékoztatta a Kúriát és 30 napon belül nem kapott kielégítő választ, úgy
jogában áll jogorvoslattal élni a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél.
 
Az Ügynökség elérhetőségei:
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
Titkárság: +36 1 795 2861, +36 1 450 3060
Fax: +36 1 795 0036, +36 1 350 6750
E-mail: info@kifu.gov.hu, ugyfelszolgalat@kifu.hu

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Bozai István Tamás a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ügyvezetője

 
 

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja