PARKFENNTARTÁS

Székesfehérvár Városgondnokságának parkfenntartási csoportja látja el az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, köztemetők, erdők kertészeti feladatait. Célkitűzésünk, hogy Székesfehérvár parkjait fejlesszük, fenntartsuk és megóvjuk a lakosság részére.

Egy nagyvárosban fontos feladat a természetes környezet kialakítása, amely nem csak esztétikai, hanem egészségügyi szempont is. A parkok és egyéb zöldfelületek fái, cserjéi, fű- és virágfelületei jótékony hatással vannak közérzetünkre és a városi levegőre.

Az évek során számos munkát, fejlődést és eredményt tudhatunk magunk mögött. Székesfehérvár zöldfelületeinek jelentős része pázsit, melynek fenntartása nagyteljesítményű fűnyíró gépekkel és damilos fűkaszákkal történik. A parkfenntartási munkáink kiterjednek még az egy- és kétnyári illetve évelő virágfelületek kialakítására, valamint az ámpolnás muskátlik, virágoszlopok és dézsás növények gondozására. A város közterületein lévő fa, cserje és sövényfelületek gondozása, növényvédelme szintén a feladataink közé tartozik. A lehetőségekhez mérten igyekszünk évente új telepítésekkel pótolni a még hiányzó növényállományt.

Erdőfenntartási tevékenységünk nem gazdasági célú erdőgazdálkodás, hanem a jóléti erdők fenntartásához szükséges feladatok ellátása: takarítási feladatok, illegális szemétlerakók megszüntetése, tájidegen növényfajok irtása, fapótlás. Főbb területek az Aszalvölgyi erdő, Bregyó parkerdő valamint a kiemelten kezelt Sóstói Természetvédelmi Terület.

Fasorfenntartás során a város egész területére vonatkozóan folyamatosan végzünk gallyazási és ifjítási munkákat. A folyamatos, átfogó ifjítási munkának köszönhetően a fák lombkoronája megújul, a viharok okozta kár csökken. Balesetveszélyes és száraz fa esetén saját hatáskörben intézzük a fák kivágását, egyéb esetekben a fakivágási engedélyt a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája adja ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a védett fasorok, például a Gyümölcs utcai platán fasor fenntartására.

Ültetéskor a fák helyének meghatározásakor figyelembe vesszük a közművektől való védőtávolságra vonatkozó előírásokat. Az évek során felmértük a város közterületein található fákat, és saját fejlesztésű Városgazda programban nyilvántartjuk a fák pontos helyét, állapotát és értékét. Az adatbázist folyamatosan frissítjük, módosítjuk a kivágott fák és az új fák adataival.

A város közterületein a lakossági parkosítási törekvéseket továbbra is támogatja Székesfehérvár városa és a Városgondnokság. 2011 óta parkosításra, virágosításra, díszcserje, évelő és fenyőtelepítésre pályázatot lehet beadni. A „Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért „környezetszépítő versenyre beadott pályázat a következő területeket érinti, a székesfehérvári lakótelepi társasházak körüli zöldfelületeket, a családi házas ingatlanok előtti közterületeket, és a városi intézmények területeit. 

A városszépítő programmal elérjük azt is, hogy a lakosságot, civil szervezeteket, óvodákat, iskolákat is bevonunk a város közterületeinek és közintézményeinek szépítésébe.

Az Arany János Speciális Szakiskola tanulói a hozzájuk csatlakozó más iskolák tanulóival együtt a Főkertész szakmai irányításával minden évben,más-más kertészeti munkában, a város különböző helyszínein részt vesznek a kertészeti munkákban a Városgondnokság dolgozóival együtt. A munkák alatt minden járókelő láthatja, „…mert közös a világunk „ logót. A tavaszi munkák során az Alba Pláza előtti Palotai Kapu téren, de mindig ott lobog a már ismert logó, ahol éppen dolgoznak a tanulók. A kezdeményezés az ország számos települése számára is jó például szolgál

Parkfenntartási csoport Székesfehérvár, Berényi út. 15.

Homoki László - kertészeti divízióvezető
513-491 / 205 mellék
homoki.laszlo@varosgondnoksag.hu

Hanh-Poszmik Réka - kertészeti divízióvezető helyettes
513-491 / 206 mellék
poszmik.reka@varosgondnoksag.hu

Csete Gábor - természetvédelmi vezető
513-491 / 204 mellék
csete.gabor@varosgondnoksag.hu

Juhász Rebeka - kertészmérnök
513-491 / 206 mellék
juhasz.rebeka@varosgondnoksag.hu

Anik Júlia - kertészmérnök
513-491 / 206 mellék
kukucska.julia@varosgondnoksag.hu

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja