Számlaigényléssel kapcsolatos tudnivalók

ÁFA-s számla igénylés módja, helye és határideje

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett parkolási díjról, illetve a díjfizetés nélküli parkolás esetén fizetendő parkolási - és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a parkolási- és pótdíj megfizetése napjától számított 15 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.
 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére bejelenteni:

  • személyesen a 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A szám alatti Ügyfélszolgálaton legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjbefizetéstől számított 15. napig,
  • postai úton a 8001 Székesfehérvár, Pf. 144 címre megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét és címét - a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 10. napig meg kell érkeznie a Városgondnoksághoz.
 
Valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz csatolni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza. A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton igényelt számlák megküldésére a kiállítást követő 5 munkanapon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.
 
Gyűjtőszámla alkalmazása
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.
 
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt
  • személyes ügyintézés esetén a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
  • míg postai úton beküldött kérelem esetén a tárgyhónapot követő 10. napig lehet bejelenteni.
 
A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadóak.
Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodást még a számla kiállítást megelőzően meg kell kötni!

Gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás letöltése

Amennyiben kérdése merülne fel a megállapodás megkötése előtt, szíveskedjen felvenni a Parkolási csoport munkatársaival a kapcsolatot a parkolas@varosgondnoksag.hu e-mail címen!

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja