Restaurálják és a környékét is rendbe teszik a Szűz Mária szobornak

Kedden délelőtt a Városgondnokság leemelte a talapzatról a Palotai kapu téren található Szűz Mária szobrot, hogy megtisztítsák és impregnálják azt. Az eredeti alkotás 1993-tól a Városházán található fedett helyen, a talapzaton pedig a Kocsis Balázs által készített másolat áll, melyet most Nyakas Pál kőfaragó mester restaurál.

2022.08.16. 14:47 |
Restaurálják és a környékét is rendbe teszik a Szűz Mária szobornak

Nem csak a szobrot, hanem az alatta levő talapzat és a kerítés alatti betonszegélyt is megtisztítják és impregnálják. A tisztítás és felújítás után pedig talajcserét végeznek a szobor környezetében és évelő növényeket telepítenek a virágágyásba.

Az eredeti szobrot 1700. december 8-án állították azon a helyen, ahol Szapolyai Jánost eltemették. Szapolyai János maradványait a történetírások szerint kidobatták Szent István bazilikájából, mivel Szapolyai szövetséget kötött Szulejmánnal, ezért annak vazallusa lett, így nem volt méltó arra, hogy a királyok temetkezési helyén nyugodjon. A maradványokat a hívek az akkori Hal, ma Piac téren álló Szent Mihály templomban temették el és ennek a templomnak a helyén állították fel később a barokk szobrot.

Az eredeti szobrot Michael Kuglmann faragta, majd a város annak tiszteletére, hogy megmenekült a kolera járványtól, 1834-ben felújíttatta. Magony Imre Székesfehérvár szobrai című könyvében azt írja, hogy "a második változatot - amely 1834-ben készült - Farkas Imre plébános, a későbbi megyéspüspök szentelte fel 1835. augusztus 15-én."

A szobor a Piac téren és a Palotai úton három helyen is állt. Az eredeti alkotást 1978-ban resturálta Bruzsa György szobrász és 1991-ig állt a Piac téren. 1991-ben Kocsis Balázs szobrászhoz került az eredeti szobor újra restaurálásra, és az akkori tervek szerint a Palotai út rendezését követően a Szabadságharcos út végén került volna újra felállításra. 1993-ban azonban az eredeti alkotás elhelyezésre került a Városháza épületében, és helyére, a Piac térre a Kocsis Balázs által készített remek másolat került.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja