Csak szelektív hulladékot tegyenek a sárga zsákos közterületi kukákba!

A nemrégiben elindult közterületi szelektív hulladékgyűjtés az első napok pozitív tapasztalatai után sajnos az ellenkezőjére fordult az-az a szelektív kukákba levelet, ételmaradékot, ruhát, törött üvegeket is pakolnak, ami nem felel meg a szelektív gyűjtés szabályainak és így a hulladék nem is kezelhető ennek megfelelően.

2023.11.09. 14:47 |
Csak szelektív hulladékot tegyenek a sárga zsákos közterületi kukákba!

A közelmúltban minden háztartásba eljutott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és annak helyes menetéről, továbbá arról, hogy Székesfehérváron is korszerű hulladékkezelő és válogató központ épült.

A megújult hulladékgazdálkodási rendszer egyik alappillére a szelektív hulladékgyűjtés, amelyben a lakosságnak jut a legnagyobb szerep.

A szándék és a cél, hogy a lakossági hulladékokat minél nagyobb mennyiségben lehessen újrahasznosítani. Ehhez kapcsolódik, hogy nemrégiben Székesfehérváron közterületen is elindult a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a parkokban, járdák mentén és a Belvárosban kijelölésre került összesen 300 darab, szelektív gyűjtésre szolgáló szemeteskosár.

Az üzemelés első néhány napjának pozitív eredményei után, néhány hét elteltével sajnos már nem működik megfelelően ez a fajta elkülönített gyűjtés. Mind a köztisztasági dolgozók, mind pedig a hulladékszállítást végző társaság tapasztalta, hogy sok esetben kommunális hulladék került ezekbe a gyűjtőkbe is. Ennek megfelelően nem volt lehetőség az újrahasznosításra, hiába tartalmazott a tároló 80%-ban megfelelő anyagokat, a kommunális hulladék elszennyezte azt, emiatt nem utolsó sorban magas költségen, kommunális hulladékként kellett kezelni a szelektívnek szánt mennyiséget is.

A Városgondnokság újra szeretné felhívni a lakók figyelmét arra, hogy a sárga zsákkal ellátott, tájékoztató táblával megjelölt köztéri szemetesekbe kizárólag a következő típusú hulladékokat helyezzék:

• üdítős, ásványvizes PET palack
• műanyag zacskó, fólia, reklámtáska
• műanyag, vagy papírpohár
• fém italos doboz
• újságpapír, szórólap
• tiszta csomagolópapír
• kisebb csomagolási kartonpapír, ami belefér a hulladékgyűjtőbe

És mi nem kerülhet bele:

• üveg
• élelmiszermaradék, vagy azt tartalmazó ételesdoboz
• hungarocell
• egyéb műanyag tárgyak, amik nem csomagolási hulladékok (játék, használati tárgyak darabjai)
• étolajos, festékes, gépolajos, tisztítószeres, oldószeres flakon
• ruhanemű
• cigarettacsikkek
• pelenka

Bízva a székesfehérváriak és a városba látogatók környezettudatosságában és a tisztaság iránti felelősségérzetében a Városgondnokság ezúton is köszöni az együttműködést!

Miért van cigarettacsikk tartó a hulladékgyűjtő edényen, ha nem tehetek bele csikket?

Azért, mert a szelektív edények kijelölésekor fontos szempont volt, hogy ne kelljen új gyűjtőedényeket vásárolni és telepíteni, hanem a meglévők átalakításával bevezetni az új rendszert. Értelemszerűen a csikktartók az edényeken maradtak. Azonban, ha magában a csikktartóban cigarettacsikk van, azt a köztisztasági dolgozók még le tudják üríteni külön, egy vegyes hulladékos zsákba. Még itt is jobb helyen van, mint a földön eldobva.

Az általam látogatott városrészben nincs szelektív gyűjtő edény.

Az új rendszer első ütemében csak 300 db kuka került kijelölésre, a belvárostól körkörösen kifelé indulva, így a külsőbb városrészeken még nincsenek ilyen hulladékgyűjtők. Amennyiben jól tud működni a rendszer, folytatjuk az első ütemből kimaradt városrészek bevonását. A következő ütem várható helyszínei az Öreghegy, a Köfém lakótelep, Szárazrét-Feketehegy, Maroshegy.

Ha egy nem megfelelő típusú hulladékkal szennyeződik a gyűjtő, miért nem lehet a válogatóban elkülöníteni, miért kell az egészet kommunálisként kezelni?

A közvetlen begyűjtést végző Városgondnokság nem rendelkezik hulladékválogatóval. Amennyiben szemrevételezéssel észlelhető 1-1 darab megfogható, nem szelektív hulladék, azt még el tudják távolítani a köztisztasági kollégák, de az egészet nincs lehetőségük átnézni. A hulladékkezelő kézi válogatója részére balesetveszélyt okozhatnak a nem odaillő anyagok, emellett, ha a tiszta szelektív hulladék közé ételmaradék, olaj, vagy más veszélyes folyadék kerül, értelmetlenné válik az elkülönítés, az egész frakció szennyeződik, kommunálissá válik és újrahasznosítás helyett lerakásra kerül.

Miért kell helyenként száz métereket sétálnom azért, hogy a megfelelő gyűjtőbe dobjam a nálam lévő hulladékot?

Erre azért van szükség, mert inkább a hulladékok válogatásán van a hangsúly, nem pedig az edények számának növelésén. Idővel persze az is megvalósítható, és szükséges lépés is lesz, de legelőször a kezdeti mennyiségnél kell egy kicsit többet tennie minden szereplőnek a gyűjtés sikeréért.

Amennyiben szélsőséges esetet talál a városban, kérjük a Városgondnokság hibabejelentő felületén, vagy a Székesfehérvár alkalmazás erre szolgáló menüpontjában jelezni az észrevételét.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja