Balesetveszély miatt vágnak ki egy beteg platánfát a Horvát István utcában

A Városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a védelem alatt álló fasorokra a Gyümölcs, a Horvát István és a Martinovics utcákban. A platánfák alkotta fasor közel kétszáz egyedből áll, melynek egyik beteg egyedének kivágása vált most szükségessé.

2021.10.01. 14:35 |

A Horvát István utca 12. szám előtti fa lombkoronája korábban jelentős mértékben sérült, ezáltal visszavágásra került. Rendes vázágakkal már nem rendelkezik, csupán néhány törzshajtása van, így lombfelülete jelentős mértékben lecsökkent. A törzsön több helyen odvasodás látható, valamint a törzs hosszirányban, csavarodottan végigrepedt. Erősebb mozgatás hatására a fa instabil. Tekintve, hogy jelen állapotában közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyesnek számíthat, a Városgondnokság Parkfenntartási csoportja a fa kivágása mellett döntött.

Természetesen, mint minden közterületi fa esetében, itt is fakivágási engedély kérelem benyújtása volt az első lépés. A hivatalos engedély kézhezvételét követően vált lehetővé a fa kivágása. Mivel a platánfa védett fasor részét képezi, kötelező a kivágás utáni pótlás helyben történő elvégzése. Ennek kivitelezéséhez, a föld alatt húzódó közművezetékek megóvása érdekében az ültetés során gyökérterelő eszközt fognak alkalmazni a szakemberek.

Virágos Székesfehérvár

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja