Aszal-völgy Természetvédelmi Terület

Az Aszal-völgy az Észak-Mezőföld egyik legszebb löszvölgye, amely Székesfehérvártól északra, a várost Zámollyal összekötő úttól keletre található. A szántóföldekkel szegélyezett völgy oázisként őrzi a löszpuszták és lösztölgyesek növényzetét és a város ivóvizének egy része is az itt fúrt kutakból származik. A völgy szerepel az Európai Unió természetvédelmi területláncolatában, vagyis a Natura 2000 hálózatban, 2015 eleje óta pedig helyi természetvédelmi terület.

A terület bemutatása:

A védett terület több részből áll. Nagyjából észak-déli lefutású a névadó Aszal-völgy. Itt elsősorban löszgyepeket, a székesfehérvári tehéncsorda hajdani legelőit találjuk, melyek napjainkban már cserjésednek. A völgy északi részén van egy széles mellékvölgy, a Rácvölgy. A völgyfenék kaszálórét, míg a meredek völgyoldalakat erdők, bokrosok borítják. Fél évszázada még az Aszal-völgytől keletre is több száz hektár löszgyep díszelgett, ezt a Vadmező néven ismert területet azóta felszántották. Kivétel ez alól egy beékelődő akácerdő, illetve ettől néhány száz méterre három szigetszerű gyepfolt. Ezek a ”szigetek” csodálatos növényvilágot őriztek meg; a helyi védelemnek köszönhetően hosszútávú megóvásuk biztosított.

Növényvilág

Az Aszal-völgy természetvédelmi területen nagyjából kéttucatnyi védett növényfaj él. Kiemelt jelentőségűek azok, amelyek a Mezőföldön csupán néhány ponton tenyésznek. Ilyen a kora tavasszal nyíló leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a kaszálórétek koranyári ékessége, a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), vagy a csodaszép virágú nagyezerjófű (Dictamnus albus).

A lila három árnyalata: leánykökörcsin, törpemandula és nagyezerjófű virágzik az Aszal-völgyben

Bár a Rácvölgyben ma már akácerdő borítja a völgyoldalakat, itt-ott mégis megmaradtak a hajdani lösztölgyesek aljnövényzetének hírmondói, például a kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum). A laikus látogató számára persze nem feltétlenül ezek a ritkaságok a legszebbek, ebben a tavasztól őszig ékeskedő virágpompában mindenki megtalálhatja a kedvencét: márciusban a sárga tavaszi hérics (Adonis vernalis), áprilisban a különféle színű apró nőszirom (Iris pumila) és a rózsaszín törpemandula (Amygdalus nana), májusban a bíboros kosbor (Orchis purpurea), júniusban a hullámzó árvalányhajmező (Stipa spp.) és a fehér koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), nyár végétől pedig a sárga aranyfürt (Aster linosyris) és a lila csillagőszirózsa (Aster amellus) gyönyörködteti a látogatót.

Állatvilág

Elképzelhető, hogy egy terület egyik fő értéke annyira rejtőzködő és titokzatos, hogy alig tucatnyian látták, ám ettől még ott van és mindent el kell követnünk megóvása érdekében. Az Aszal-völgynek is van egy ilyen misztikus lakója, a magyar tarsza (Isophya costata). Ez a szöcskékkel rokon fokozottan védett rovar a Kárpát-medencében alakult ki és a világon másutt nem is él! Röpképtelen, nagyon lassan mozog, ciripelése is halk. Közösségi jelentőségű faj, csakúgy mint az Aszal-völgyben szintén megtalálható nagy tűzlepke (Lycaena dispar) és a szarvasbogár (Lucanus cervus).

Löszpusztai virágok az Aszal-völgyben

A völgy madárvilága nagyon gazdag. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a több mint 100 hektáros, szántóföldek között fennmaradt erdős, bokros vagy éppen gyepes élőhelyek nagy területről vonzzák a madarakat. A cserjések jellegzetes fészkelője a cigánycsuk (Saxicola torquatus), a tövisszúró gébics (Lanius collurio), a mezei poszáta (Sylvia communis) és a citromsármány (Emberiza citrinella). Az erdők áprilistól a csodálatos hangú fülemüle (Luscinia megarhynchos) dalától hangosak. Ez a madár arról nevezetes, hogy éjjel is énekel. Egy kora nyári éjszakai sétát a fülemüle mellett az erdei fülesbagoly (Asio otus) huhogása, illetve a fiókák eleségkérő sipákolása tesz igazán különlegessé. Az Aszal-völgy északi felén egy telepített füzes található, ahol több harkályfaj készíti odvát. Az elhagyott odvakban aztán széncinege (Parus major), barátcinege (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea) és seregély (Sturnus vulgaris) talál otthonra. A völgy fokozottan védett madara a színpompás gyurgyalag (Merops apiaster), mely az egykori homokbánya partfalában fészkel.

Természetvédelem

Az Aszal-völgy védelme azért fontos feladat, hogy a terület számára optimális kezelés szervezetten megvalósítható legyen. A kökény, galagonya, vadrózsa terjedése változatosabbá teszi a gyepet, hiszen rovaroknak, fészkelő madaraknak nyújt otthont, ám a bokrosok záródásával eltűnnek a gyepek védett növényei.

A vadmezői szántók belsejében alig néhány udvarnyi gyepmaradványon ilyen csodálatos növényvilág maradt fenn

Ezért van szükség kézi cserjeirtásra, a jövőbeli terv pedig az alacsony állatlétszámú legeltetés. A Rácvölgy kaszálórétjén minden évben kihagyatunk egy-egy foltot, hogy a virágok beérlelhessék magjukat. Ez a kaszálatlanul maradó folt egyébként a Natura 2000-es területeken előírás is. A Rácvölgy erdeiben több kicsi tisztás van, ahol a növényvilág igen gazdag. Ezeket kézi erővel, ágvágóval, fűrésszel kell megóvni a beerdősüléstől.

Az ember jelenlét sajnos nem mindig nevezhető természetbarátnak. Folyamatos probléma az illegális szemétlerakás, de a terepmotorosok is meg-megjelennek (a folyamatos bírságolások ellenére), súlyos károkat okozva az értékes növényzetben. Pedig az Aszal-völgy a természet szentélye. Olyan hely, ahol egy-két órára elfelejthetjük, hogy néhány kilométerre egy százezres lüktető város éli mindennapjait. Itt csend és nyugalom honol, rovarok zümmögnek, madarak énekelnek. Tegyünk együtt azért, hogy ez még sokáig így maradjon!

Bővebben az Aszal-völgyről ITT olvashat!

Elérhetőség:
Csete Gábor - területfelelős
06-22-513-491
csete.gabor@varosgondnoksag.hu

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja