A tulajdonosok feladata a fűnyírás közterületen, a családi házak előtt

 A Városgondnokság felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy egy önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokon kívül is vannak tisztántartási, területrendezési kötelezettségeik. A rendelet alapján a tulajdonos feladata az ingatlan előtti járda, illetve úszótelek esetén az épület körüli járda, annak hiányában pedig 1 m széles sáv, valamint a járda melletti sáv úttestig terjedő területének gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása és síkosságmentesítése. 
 
2009.06.07. 16:34 |
 A Városgondnokság felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy egy önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokon kívül is vannak tisztántartási, területrendezési kötelezettségeik. A rendelet alapján a tulajdonos feladata az ingatlan előtti járda, illetve úszótelek esetén az épület körüli járda, annak hiányában pedig 1 m széles sáv, valamint a járda melletti sáv úttestig terjedő területének gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása és síkosságmentesítése. 

 Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. A tisztántartási feldatok közé tartozik még az ingatlan melletti nyílt árok és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése.

 Az ingatlantulajdonosok meghatározott feladatai körébe nem tartozó közterületek, ilyenek például a közutak és a járdák, továbbá a zöldterületek tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Városgondnokság feladata. Kivételt képeznek a közterületi parkok-, parkolók-, parkoló gépkocsik által elzárt területek-, külterületi járdák és kerékpárutak síkosságmentesítése.
 

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja