A többletmunkák ellenére tartható a Budai út felújításának szeptember végi befejezése

Július utolsó hetében kezdődött és a nem várt nehézségek ellenére szeptember végéig befejeződik a Budai út felújítása a Királysor és a Gáz utca között. A szakaszon több közműkiváltás is történt, ami érintette az ivóvíz, a szennyvíz és az elektromos hálózatot is, továbbá a csapadékvízelnyelők jó részét is át kell építeni.

2021.08.30. 07:55 |

A felújítás során eddig elvégzett közműkiváltási munkák:

A Vízivárosi lakótelep ellátását biztosító távhővezeték kiváltási munkáit a SZÉPHŐ Zrt. augusztus 19-én fejezte be. A munka során a Hadiárva utcai buszöbölpár Vízivárosi lakótelep felőli oldalán végzett kivitelezést, melynek befejezéséig a Fejérvíz Zrt. a Hadiárva utcai ivóvízkiváltási munkát nem tudta befejezni. A távhőszolgáltató e mellett elvégezte a Budai út 92. melletti átkötő távhővezeték cseréjét is, melynek során átvágták a Budai út főpályáját is.

A Zrínyi utca - Budai úti csomópontban az új szennyvíz leágazó vezeték kiépítése a Fejérvíz Zrt. kivitelezésében ugyancsak augusztus 19-én fejeződött be.

A Gáz utca - Lövölde utca és Hadiárva utcai kereszteződésekben az ivóvízvezetékek cseréjét szintén a Fejérvíz Zrt. végezte és 2021. augusztus 27.-én adta át átadta a munkaterületet az útépítést végző kivitelezőnek. A Gáz utcai csomópontban a kivitelezés csúszott, ugyanis a közműegyeztetések szerint mindössze kettő keresztező közműre lehetett számítani, a feltárás során azonban még további hat-féle vezeték került elő, többek között egy felhagyott gázvezeték is.

Burkolatfelújítási munkák:

A buszöbölpár építési-, és kapcsolódó útfelújítási munkák elvégzésére a kivitelező 2021. július 23.-án kapott munkaterületet. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítását követően 2021. július 29-30-án elvégezték a főpálya marását (a Gáz utcai és a „Halesz” csomópontok kivételével), majd 2021. augusztus 2-án elkezdték a szegélyek bontását. A bontás során kiderült, hogy a Víziváros lakótelepet ellátó 10 kV-os elektromos kábel a meglévő szegély alatt van (nagy valószínűséggel az Interspar építéséhez kapcsolódó útszélesítés során építették rá a szegélyt az elektromos vezetékre). Régi, elöregedett kábel lévén a szegélykövek kimozgatása is sérülést okozhat benne, így az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. a kábel kiváltását írta elő mintegy 180 méter hosszan. A munkával szeptember 3-án végeznek majd. A kivitelezés során nem várt akadályt jelent az is, hogy a meglévő víznyelőaknák közül többet teljesen át- illetve ki kell építeni, és bekötni a csapadékcsatornába, mivel több akna fala beomlott, vagy nem is volt aknafal, és a víznyelő eddig csak szikkasztóként működött.

Ütemezés szerint a Seregélyesi - Budai úti csomópontban teljes zárás mellett marás-aszfaltozási munkák megtörténtek és a csomópont forgalmi rendje is visszaállításra került. A Budai - Gáz utcai csomópontban a meglévő forgalomkorlátozás mellett megtörténnek a héten a szegélycserék, majd 2021. szeptember 7 és 11. között a csomópont teljes zárása mellett itt is megtörténnek a marás-aszfaltozási munkák, hogy ezt követően, az eredeti forgalmi rend helyreállítása mellett a Prohászka Ottokár utca felújításához kapcsolódóan forgalomkorlátozások is bevezetésre kerülhessenek.

A nem várt nehézségek ellenére a Budai út Seregélyesi és Gáz utca közötti szakaszának felújítása várhatóan befejeződik az eredetileg tervezett időre 2021. szeptember 30-ig.

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja