KÖZBESZERZÉS

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény( "Kbt.) 43. §-a alapján nyilvánosnak minősülő dokumentumok és adatok a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban tekinthetőek meg. 


A Közbeszerzési Adatbázis elérhetősége:  www.kozbeszerzes.hu
 Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a Kbt. 115. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban közzéteszi a Kbt. 115. § szerinti eljárásokról a következő dokumentumokat: az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.


Közbeszerzési eljárás Letölthető dokumentumok
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő úthálózaton útburkolati jelek festése
Mélyépítési Munkák I.  - Végleges ajánlatok bontási jegyzőkönyve (.pdf)
Feketehegyi Kultúrudvar, kiszolgáló épület építése
Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.) lapostető szigetelési munkái
Tóvárosi Általános Iskola lapostető szigetelési munkái
Mélyépítés II.
Németh László Általános Iskola tetőszigetelési munkái - Ajánlattételi felhívás (.pdf)
Feketehegyi Kultúrudvar, kiszolgáló épület építése - új kiírás
Túrózsáki úti szabadidőpark és sétány kivitelezése
Kisfaludi temető ravatalozó kivitelezési munkái
Országzászló tér komplett kivitelezése
Kígyó u. út és a járdafelújítás, I.-III. ütem
Székesfehérvár, Pozsonyi út (Berényi út – Fiskális út között) burkolatmegerősítése
Csitáry G. Emil Uszoda és Strand felújítási munkái
Székesfehérvár belterületi útjainak fenntartása
Székesfehérvár, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont teniszpályáinak átépítése
Székesfehérvár, Takarodó út. 7671/12 hrsz. alatt épülő „Tároló épület” kivitelezése (eredménytelenné nyilvánítva)
Székesfehérvár, Takarodó út. 7671/12 hrsz. alatt épülő „Tároló épület” kivitelezése
Csapadékvíz-elvezetés javítási munkák, valamint csapadékcsatorna tisztító-, és víznyelő aknák javítása és cseréje, továbbá víznyelő aknák takarítása
„Székesfehérvár területén 2018. évben tervdokumentáció nélkül végezhető egységáras, kis volumenű egyedi munkák”
A takarodó úti MÁV pálya területén műfüves amerikai foci pálya kivitelezési munkái
Burkolat és járda felújítási, valamint parkoló építési munkák 2018.
Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok
A Szabadságharcos úton található férfi napozó épület és a strand régi főbejárat épület felújításához kapcsolódó egyes kivitelezési munkák
Székesfehérvár, Sajó utca és Túrózsáki utca burkolatfelújítása
Csapadékvezeték tisztítóaknáinak és szerelvényeinek javítása
Útfelújítási munkák, 2018.
Szeder utca - Ligetsor útfelújítás és parkolóépítés
Székesfehérvár, Óvoda u. burkolat-, járdafelújítás
Dr. Koch László utcai parkoló építése
Belterületi utak fenntartása, 2018

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja