Szakfeladatok

Uszoda

Parkolási csoport

Atlétikai központ

Hulladékszállítás

Városi Piac

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
 Társaságunk Székesfehérvár közterületeinek, illetve beépítetlen önkormányzati tulajdonú területeinek kezelője. A Városgondnokság látja el a városi utak, hidak, parkolók, járdák, zöldterületek valamint a városi csapadékvíz elvezető rendszerek, így a zárt csapadékcsatornák és nyílt árkok üzemeltetését, illetve fenntartását. Ugyancsak feladataink közé tartozik a városi közvilágítás és díszvilágítás ellátása. A feladatok egy részében nemcsak üzemeltetést, hanem kisebb egyedi munkák beruházását is elvégezzük.

Városgondnoksági hírek  -  2015. 10. 08. 10:21
Pályázat a Lövölde utcai járda felújítására
Székesfehérvár Városgondnoksága  pályázatot hirdet a Lövölde utcai járdafelújítás I. ütemének kivitelezésére. A Lövölde utca 1-3-7. számok előtti szakaszon a meglévő aszfaltjárda felújítását a meglévő burkolat elbontása után 4 cm vastag AC 8 kopóréteggel kell elkészíteni  és a helyszíni felmérés során meg kell vizsgálni a társasházak előtti területek térkövezésének lehetőségét.
LETÖLTHETŐ pályázati kiírás (.doc)
Városgondnoksági hírek  -  2015. 10. 05. 09:19
Kit lehet hívni, ha hibát észlel a város útjain?
Több mint háromszáz kilométer közutat tart karban a Városgondnokság Fehérváron. A rendszeres ellenőrzés mellett azonban tisztelettel várjuk a közlekedők jelzését is. A közlekedésre veszélyes úthibák miatt az útügyelet éjjel-nappal hívható 06-70-66-99-147-es mobiltelefon számán lehet jelezni a meghibásodást, illetve a hiba@varosgondnoksag.hu e-mail címen is jelezhetik a városi utak hibáját.

Városgondnoksági hírek  -  2015. 09. 25. 09:58
Pályázati kiírás a Szövetség utca járdájának felújítására
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. pályázati felhívást hirdetett Székesfehérvár, Szövetség utcai járdafelújítás felújítására. A kivitelezőnek 208 méter hosszan és több mint másfél méter szélesen kell újraépítenie az aszfaltos járdát és javítani kell a szegélyt is. A pályázattal kapcsolatban, munkaidőben információ kérhető Lángi Judit műszaki ellenőr, szakfelelősnél a 06/22/513498 telefonszámokon.
Városgondnoksági hírek  -  2015. 09. 02. 07:47
Új, meghosszabbított nyitva tartással várja a vásárlókat a Városi Piac
Hétfőtől-péntekig reggel hat és este hat óra között várja a vásárlókat a Városi Piac, szombaton délután kettő óráig, vasárnap pedig délig tart nyitva. Eddig hétköznap csak délután négy óráig volt nyitva a Városi Piac, azonvóban a vásárlói szokások indokolttá tették, hogy egészen este hat óráig tartsanak nyitva. A Városi Piac szolgáltatásai nem változtak, a megszokott rend szerint van gombavizsgálat és bolhapiac is.
Városgondnoksági hírek  -  2015. 09. 15. 10:24
Négy hétig tart a ravatalozó felújítása a Béla úti temetőben
Szeptember 21-én, hétfőtől elkezdődik a ravatalozó felújítása és négy héten keresztül egy ideiglenes ravatalozónál lesznek a temetések a Béla úton. Kicserélik a teljes belső burkolatot, a drapériákat, a világítást, a bútorzatot és a ravatalozó udvar térkövét is felújítjuk. Jelentős mennyiségű növényt ültetnek a ravatalozónál, amik a következő években látszik majd igazán.
Városgondnoksági hírek  -  2015. 09. 15. 10:44
Elektromos kisbusszal a Béla úti temetőben
Tavaly mindenszentekkor már találkozhattak a Béla úti temetőben a látogatók azzal az elektromos kisbusszal, ami a temetőn belüli közlekedést könnyítette meg az idősebb embereknek. A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány idei céljai között szerepel egy ilyen kisbusz beszerzése, mely a helyi járatokhoz igazodva a buszmegállótól naponta többször segíti majd a közlekedést a temető tíz kilométeres úthálózatán.
Városgondnoksági hírek  -  2015. 04. 23. 10:49
Fakataszter a város fáinak védelme érdekében
Székesfehérváron mintegy hatvanezer fa található a közterületeken, melyek rendkívüli értéket képviselnek a városi környezetben. Székesfehérvár Városgondnokságának térinformatikai rendszerében található egy olyan fakataszter is, melyben a fehérvári közterületeken található fák szinte mindegyike megtalálható. A fáknak rögzítve van a pontos helye, faja, fajtája, de a kora és a növény eszmei értéke is szerepel az adatbázisban, amit folyamatosan frissítenek szakembereink.
Városgondnoksági hírek  -  2015. 05. 12. 10:10
Miért fontos a védekezés a selyemfényű puszpángmoly ellen?
 Székesfehérvár közterületein tavaly ősszel jelent meg egy eddig nem látott kártevő, a selyemfényű puszpángmoly. Előkerülése a növényvédő szakemberek számára nem volt meglepő, azonban a károsítás mértéke a vártnál nagyobb.A Városgondnokság Fehérváron permetezéssel és ha szükséges metszéssel védekezik a puszpángmoly ellen.

 

Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása