Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
Telefonkönyv 2016
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Postafiók 144. 
Központi hibabejelentés: 22/ 500-984, e-mail: hiba@varosgondnoksag.hu
Központi fax: 513-497
 , Központi telefonszám: 22/202-202
 
Név Beosztás Telefonszám Mellék E-mail cím
E-mail használata: név@varosgondnoksag.hu
Ügyvezetés, titkárság
Ügyvezetés, titkárság       titkarsag
Bozai István ügyvezető igazgató 513-490 306 bozai.istvan
Béndek Balázs gazdasági igazgató 513-490 308 bendek.balazs
Dr.Bujdosó Anikó jogi tanácsadó 513-480 301 bujdoso.aniko
Czirbus István  munkavédelmi referens 513-480 257  czirbus.istvan
Marócsik Viktor rendészeti csoportvezető 513-480 257 or
Nyulasi Tamás belső ellenőr 513-488 256 nyulasi.tamas
Tabi Eleonóra titkársági csoportvezető 513-490 307 tabi.eleonora
Novák Ibolya ügyintéző-esélyegyenlőségi referens 519-490 211 novak.ibolya
Dzsajáné Molnár Julianna ügyfélkapcsolati munkatárs 500-984 210 dzsajane.julia
Hibabejelentés   513-480   hiba
Aradi-Huba Orsolya fejlesztési- és beruházási referens 513-480 210 huba.orsolya
Porta   513-480 100  
Ügyfélszolgálat   513-480 219 ugyfelszolgalat
Gazdasági csoport
Gazdasági csoport       penzugy
Zsédely-Rimai Cecília főkönyvelő 513-484 312 zsedely.cecilia
Kovács-Tóth Erika kontrolling csoportvezető, fogyasztóvédelmi referens,
gazdasági igazgató helyettes
513-490 222 toth.erika
Tóthné Weinreich Andrea pénzügyi ügyintéző, könyvelő 513-485 305 tothne.andrea
Szili Valéria könyvelő 513-484 314 szili.valeria
Málitsné Illés Judit könyvelő 513-484 315 malitsne.judit
Hajdrik Gyöngyvér könyvelő 513-484 304 hajdrik.gyongyver
Kovács Ágnes könyvelő 513-484 315 kovacs.agnes
Tóth József Ignácné könyvelő 513-484 259 tothne.marika
Gaál Simonné adminisztrátor 513-484 259 gaal.simonne
Bokor Zsuzsanna vagyonnyilvántartó 513-484 304 bokor.zsuzsanna
Bodrogi Szandra  kontroller 513-488 214 kiss.szandra
Háden Ivett kontroller 513-488 214 haden.ivett
Horváth Dóra kontroller 513-488 214 horvath.dora
Horváthné Nagy Ágnes kontroller 513-488 214 horvathagi
Kígyóssy Eszter adminisztrátor 513-488 256 kigyossy.eszter
Hiller Henrik pénzügyi kontroller 513-488 256 hiller.henrik
Habi Sándor pénzügyi kontroller 513-488 256 habi.sandor
Halasi Lászlóné főpénztáros 513-487 216 halasi.laszlone
Drávucz Ildikó pénztáros 513-486 303 dravucz.ildiko
Humán csoport
Humán csoport       human
Szabó Emese humán csoport vezető 513-499 316 szabo.emese
Pusztai Anita humánerő-gazdálkodási munkatárs 513-499 311 pusztai.anita
Patkóné Koródi Mária humánerő-gazdálkodási munkatárs 513-499 316 patkone.maria
Pusztai Tünde  bérügyi és társadalombizt.ügyintéző 513-499 310 pusztai.tunde
Kiss Enikő Tb-i kifizetőhelyi  munkatárs 513-499 310 kiss.eniko
Schenek Petra Tb-i kifizetőhelyi  munkatárs 513-499 310 schenek.petra
Csapó Éva bérszámfejtő 513-499 260 csapo.eva
Szántó István közfoglalkoztatás szervező 506-075   szanto.istvan
Lévai Andrea adminisztrátor 513-499 260 human
Nagy Attiláné Hajnalka adminisztrátor 513-499 260 human
Barta Jánosné Adél adminisztrátor 513-499 316 human
Informatika
Informatika       informatika
Varga Imre István informatikus 513-480 207 varga.imre
Geda Zoltán informatikus 513-480 207 geda.zoltan
Logisztikai csoport    
Wágner Péter logisztikai vezető 513-480 302 wagner.peter
Horváth Róbert anyagbeszerző    513-480 107 horvath.robert
Mélypataki Péter anyagbeszerző    513-480 107 melypataki.peter
Feketéné Kósa Kriszta logisztikai ügyintéző 513-480 107 feketene.krisztina
Kiss László flottakezelő     kiss.laszlo
Dávid András adminisztrátor 513-480 107 logisztika
Városüzemeltetési igazgatóság Székesfehérvár,Berényi út. 15.
Zákányi Tamás üzemeltetési igazgató 511-309 208 zakanyi.tamas
Asbóth Ildikó kataszter nyilvántartó 511-309 209 asboth.ildiko
belviz
Kovács Ferenc belvízrendező technikus 513-495 203 kovacs.ferenc
Kenyeres Dániel belvízrendező mérnök 513-495 203 kenyeres.daniel
belviz
Lábadi István adminisztrátor 511-309   labadi.istvan
Parkfenntartási csoport Székesfehérvár, Berényi út. 15.
Parkfenntartási csoport   513-491    parkfenntartas
Spanyárné Halász Szilvia főkertész, az üzemeltetési ig. helyettese 513-491 205 spanyarne.szilvia
Huberné Vadász Emma kertészeti asszisztens 513-491 206 huberne.emma
Szárszóné Mágó Éva természetvédelmi őr; Sóstó-Zöld Tanya      
Koreny Róbertné adminisztrátor 513-480
511-309
251 koreny.robertne
Fóris Anna városi kertész,növényvédelmi szakértő     foris.anna
Homoki László parkfenntartási vezető 513-491 205 homoki.laszlo
Csete Gábor parkfenntartási ügyintéző 513-491 204 csete.gabor
Kaposi László parkfenntartási csoportvezető     kaposi.laszlo
Griger László parkfenntartási csoportvezető     griger.laszlo
Szabó Norbert parkfenntartási csoportvezető     szabo.norbert
Rab János parkfenntartási csoportvezető   204 rab.janos
Szilágyi Ágnes parkfenntartási asszisztens   251 szilagyi.agnes
Kalocsa Zsolt parkfenntartási csoportvezető      
Kovácsné Balázs Zsuzsanna parkfenntartási asszisztens   252 kovacsne.zsuzsa
Porta   06 70 866 4325 261  
Városüzemeltetési csoport Székesfehérvár, Berényi út. 15.
Sári Zoltán térinformatikai rendszer kezelő 513-480  215  terinfo
Timár Tibor útellenőrzési vezető 513-492 201 timar.tibor
uthid
Lángi Judit hóügyelet vezető-műszaki ellenőr 513-498 202 langi.judit
uthid
Papp Regina forgalomtechnikai felelős 513-498 202 papp.regina
uthid
Bakró-Nagy Tamás műszaki ellenőr 513-492 201 bakronagy.tamas
Fenyves Balázs forgalomirányÍtási technikus 513-492 201 fenyves.balazs
Kádár István művezető     takaritas
Kovács Márta adminisztrátor     takaritas
Köztisztasági, hulladékgazdálkodási tevékenység Székesfehérvár, Deák F. u. 29.
Köztisztasági, hulladékgazdálkodási tevékenység       koztisztasag
Keresztes Gábor köztisztasági művezető     koztisztasag
Kádár István művezető     takaritas
Angeli István köztisztasági brigádvezető     koztisztasag
Bocsi Georgina köztisztasági asszisztens     koztisztasag
Parkolási csoport
Parkolási csoport       parkolas
Márkus Tibor parkolási csoportvezető 513-481 109 markus.tibor
Székely Bálint műszaki ügyintéző 513-481 113 szekely.balint
Jáger Andrea pénzügyi előadó 513-481 111 jager.andrea
Nagy Erika ügyfélforgalmi referens 513-481 112 nagy.erika
Rendezvény szervezési csoport
Rendezvény szervezési csoport       rendezveny
Tomek Noémi rendezvényszervező 202-255 217 tomek.noemi
Roa Victor Gastonné rendezvényszervező 513-489 213 rendezveny
Burján Ilona asszisztens 513-489 218 burjan.ilona
Rendezvény-műszaki csoport
Vörös Tamás rendezvény műszaki vezető 513-480   voros.tamas
Horváth Mónika adminisztrátor 513-480 410 horvath.monika
Somogyi József rendezvény hangtechnikus      
Benkő Balázs rendezvény technikai csoportvezető     benko.balazs
Fekszi Roland rendezvény technikai csoportvezető     fekszi.roland
Simon Zsolt Imre villamos csoportvezető     simon.zsolt
Polai Szilárd István villanyszerelő     villanyszerelo.karb
Beruházási és karbantartási igazgatóság    
Hollósi Tamás beruházási és karbantartási igazgató 513-482 104 hollosi.tamas
Pallag Alexandra műszaki ügyintéző 513-482 104 pallag.alexandra
Horváth Endréné Gyöngyi közvilágítási ügyintéző 513-480 106 horvath.endrene
Laky Dániel  műszaki előkészítő     laky.daniel
Keresztes Nóra építész 513-480 101 keresztes.nora
Vörösné Szili Zsuzsanna építész munkatárs 513-480   voros.zsuzsa
Dávid Zsolt technológiai építésvezető 513-480 114 david.zsolt
Mányokiné Nagy Zsuzsanna építész technikus 513-480 114 manyokine.zsuzsa
Szilasi Józsefné épületgépész technikus 513-480 114 vallalkozoicsoport
Havlikné Gyulai Eleonóra vállalkozói csoportvezető 513-480 114 havlikne.eleonora
Nyesténé Kovács Mónika építész technikus 513-480 114 nyestene.monika
Kéri Ákos építész technikus 513-480 114 keri.akos
Sárvári Miklós műszaki ügyintéző     sarvari.miklos
Gál-Gerlach Erika  építész technikus   103 gerlach.erika
Városkarbantartási csoport
Szekeresné Kovács Ildikó városi karbantartás vezető 513-482 105 szekeres.ildiko
Fülöp György létesítmény üzemeltetési munkatárs     fulop.gyorgy
Kotlóczi Erika építész technikus 513-480 102 kotloczi.erika
Csörgő Balázs technikus 513-480 102 csorgo.balazs
Varga Viktória műszaki ügyintéző 513-480 102 varga.viktoria
Vassné Pap Mária építész technikus 513-480 102 vassne.maria
Szabó László műszaki előkészítő     szabo.laszlo
Marosi Csaba műszaki előkészítő     marosi.csaba
Karbantartás csoport (Székesfehérvár, Mura u. 2.)
Porta        
Szilasi József építésvezető   152 szilasi.jozsef
Kéri György karbantartási brigádvezető   150 keri.gyorgy
Richter Péter művezető   152 richter.peter
Birkés Tibor János raktáros   150 raktar
Bedő Tibor gépkocsivezető      
Bozóki Tamás technikus     bozoki.tamas.zoltan
Gépész diszpécser szolgálat (Székesfehérvár,Csitáry G. Emil uszoda telephely)
Gépész diszpécser szolgálat       diszpecser
Dzsaja Lajos gépészeti csoportvezető 511-310   dzsaja.lajos
Szilády Csaba karbantartó technikus 511-300   szilady.csaba
Városi Útügyelet
Lucz József útellenőr brigádvezető     lucz.jozsef
Kurja Tibor útellenőr      
Juhász Dóra Sándor útellenőr      
Jakab József útellenőr      
Hóügyelet
Hóügyelet Fax:316-447 513-483   hougyelet
Piacfelügyelőség, Palotai út. 3.
Piacfelügyelőség       piacfelugyeloseg
Fülöp-Szigli Zita piacvezető 314-156 601 fulop.szigli.zita
Kalocsáné Kádár Krisztina pénzügyi előadó 314-156 603 kadar.krisztina
Barbély Andrásné adminisztrátor 314-156 602 borbely.marti
Böröndiné Draskóczy Andrea pénzügyi előadó 314-156 604 borondi.andrea
Mika László piacfelügyelő, gombaszakellenőr 314-156 603 mika.laszlo
Lencsés Péter piacfelügyelő,iparcikk piac 314-156   piacfelugyeloseg
Ruházati raktár -Székesfehérvár, Deák F. u. 29.
Fülöp Edit raktáros     fulop.edit
Szencsenko Iván raktáros     szencsenko.ivan
Kegyeleti Központ- Székesfehérvár, Béla út. 1/b. Köztemető irodaépület
Vadász-Király Edit kegyeleti központ vezető 301-449   kiraly.edit
Szabó-Nyári Edina kegyeleti ügyintéző 301-675    
Nagyné Tóth Zsanett sírhelynyilvántartó 301-449   temetouzemeltetes
Bőkéné Kaposi Andrea pénzügyi előadó 301-449   temetouzemeltetes
Kovács Tarsoly Tibor közérdekű munkaszervező     kovacs.tibor
Temetőellenőrzés   301-339     
Gyepmesteri telep-Székesfehérvár, Sárkeresztúri út hrsz.20407/2
Keresztes János gyepmesteri telepvezető 726-600   pirgi.ferenc
Szabó Gábor gyepmesster      
Sportlétesítmény Üzemeltetés, Bregyó köz 1.
Patkós Tamás sportlétesítmény üzemeltetés vezető     patkos.tamas
Szakáll Béla sportlétesítmény üzemeltetés-vezető h. 500-512   szakall.bela
Kósa Ágnes adminisztrátor 500-512 250 kosa.agnes
Ferdinánd Lászlóné adminisztrátor 500-512   ferdinandne.ibolya
Varga Endre parkfenntartási csoportvezető     varga.endre
Csitáry G. Emil Uszoda és Strand Székesfehérvár, Mészöly G u. 1.
Dozmati Tünde pénzügyi előadó 500-193   dozmati.tunde
Bőcs Zoltánné műszakvezető 327-655 701  
Nagy Attila műszakvezető 327-655 701  
Horváth Kálmánné vízkezelő vegyész-műszakvezető 327-655 701  
Köfém Uszoda
Köfém Uszoda   06 70 6699 241     
Koronás Park
Koronás Park   202-252   info
Kiliti Szabolcs szolgáltatási koordinátor      
Baboth Dóra szolgáltatási koordinátor      
Tóth Eszter szolgáltatási koordinátor      
Fehérvár Médiacentrum Kft. Szent Vendel utca 17/a.
Hagymásy András ügyvezető  516-101   hagymasy.andras@fmc.hu
Látrányi Viktória hírigazgató 516-106   latranyi.viktoria@fmc.hu
Novák Zsuzsanna gazdasági és marketing csoportvezető 516-102   novak.zsuzsa@fmc.hu
Sági István műszaki vezető 516-103   sagi.istvan@fmc.hu
Csabai Dorina Eszter üzleti kommunikációs igazgató 516-107   csabai.dorina@fmc.hu
Nagy Zoltán Péter hetilap vezető szerkesztő, szerkesztő műsorvezető 516-107   nzp@fmc.hu
Bácskai Gergely online vezető szerkesztő 516-105   fehervar@fehervar.hu
Kiss Mária igazgatói asszisztens 516-100   kiss.maria@fmc.hu
Dr. Herzog Csilla Vörösmarty Rádió, fmc.hu felelős vezető 516-111   herzog.csilla@fmc.hu
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. Berényi út. 15.
  Fax:314-029 316-443   korintos@fmotem.t-online.hu
Rönkös József ügyvezető 301-675   ronkos.jozsef@varosgondnoksag.hu
Csillahó Tamásné Béla úti felv.iroda adminisztrátor 504-548   felveteliiroda@fmotem.t-online.hu
Konstantin Jánosné  személyi asszisztens 316-443   konstantinne@fmotem.t-online.hu
Ignácz Gáborné raktáros,adminisztrátor 316-443   raktar@temetkezeskft.hu
Szabó István raktáros 316-443   raktar@temetkezeskft.hu
Fehér Ferencné adminisztrátor     raktar@temetkezeskft.hu
Spang Tiborné        (Hunyadi úti felv.iroda) adminisztrátor 348-664   raktar@temetkezeskft.hu
Temetés ügyintézés, felvétei irodák
Béla út 1/b   504-548    
Hunyadi utcai üzletsor 9.   348-664    
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása